ehitusprojekti ekspertiis

Miks on ehitusprojekti ekspertiis vajalik?

Mis on ekspertiisi eesmärk?

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise eesmärgiks on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta ehitusprojektile esitatud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele ekspertiisi tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

Millistele projektide on kindlasti vajalik ekspertiisi teostamine?

Ekspertiis tuleb teha ehitusprojektile, mis sisaldab järgmiste ehitiste, milles saab samaaegselt viibida enam kui 50 inimest, püstitamist, rajamist, ümberehitamist või laiendamist. Samuti tuleb teha projekti ekspertiis ehitustehniliselt keerulisemate hoonete puhul.

Teenused

Meie poolt pakutavad teenused:
 • Ehitusprojekti ekspertiisi teostamine

 • Tervikliku ehitusprojekti ekspertiisi teostamine

 • Konstruktsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Välisvõrkude kaugkütte, kaugjahutuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Elektripaigaldise tugevvoolu ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Elektripaigaldise nõrkvoolu ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Teede ja platside ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Projekteerimise projektijuhtimine ja projekteerimistööde korraldamine

 • Elektripaigaldise projektide koostamine

 • Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine

 • Tellija insenertehniline nõustamine ja projektijuhtimine

 • Ehitiste insenertehniline auditeerimine

 • Ekspertarvamuste koostamine

Valik tehtud töödest

Eesti Rahva Muuseum (ERM)
Omanikujärelevalve ja inseneriteenuse osutamine

Kunsti Muuseum (KUMU)
Energiatõhususe projekti realiseerimine

Uus Tallinna Vangla
Osalemine kavandamise ja projekteerimise protsessis

Vajad abi ehitusprojekt ekspertiisi või omanikujärelvalve osas?