Nordest Ekspert OÜ on Eesti kapitalil põhinev ehitusprojekti ekspertiise, omanikujärelevalvet ning muid insenertehnilisi teenuseid pakkuv ettevõte.

Tänu pikaajalisele kogemusele ning tunnustatud kvalifikatsioonile antud alal suudame Teile pakkuda kvaliteetset tulemust. Nordest Ekspert OÜ-l on Majandustegevuse registris (MTR) järgmised registreeringud (majandustegevusteated):

  • EPE001246 Ehitusprojekti ekspertiis

  • EEP003920 Projekteerimine

  • TEL002967 Elektritööd

  • EMU000397 Muinsuskaitse

  • EEH009754 Ehitamine

  • EEO003850 Omanikujärelevalve

  • EEK001283 Ehitise audit

Oma töös väärtustame me kvaliteeti ning pöörame tähelepanu ka väiksematele detailidele. Meie meeskond koosneb tippspetsialistidest, kellel on olemas suured kogemused ehitusprojektide ekspertiiside teostamisel ning kes tegelevad ka ise igapäevaselt ehitusprojektide koostamisega. Vastutavatel spetsialistidel on olemas vastava eriala kutsetunnistused Volitatud arhitekt tase 7 ja Diplomeeritud ehitusinsener tase 7 või kõige kõrgem Volitatud ehitusinsener tase 8. Eriosade spetsialistid on kõige kõrgema kutsteasemega Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 ja Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8. Elektripaigaldise osas on vastutavatel spetsialistidel kõige kõrgem A klassi pädevus.

Meie suuremateks klientideks on Riigi Kinnisvara AS, Välisministeerium, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Riigiasutused, Kohalikud omavalitsused, suuremad kinnisvaraarendajad – Kaamos Kinnisvara AS, Hepsor OÜ, Domus Kinnisvara OÜ, jne ning teised suuremad Insenertehnilised bürood.