Ehitusprojekti ekspertiisi, omanikujärelevalve ning muid insenertehnilised teenused

Tahes-tahtmata satub ka kogenud spetsialistil näiliselt tühiseid vigu ehitusprojekti. Selle tõttu tasub pärast projekti valmimist tellida ekspertarvamus erapooletult eksperdilt. Kontrollime ja hindame, kas loodud ehitusprojektid on kooskõlas kehtivate normidega ning kohalduvad selle tellija lähteülesandega.

Meie poolt pakutavad teenused:
 • Ehitusprojekti ekspertiisi teostamine

 • Tervikliku ehitusprojekti ekspertiisi teostamine

 • Konstruktsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Välisvõrkude kaugkütte, kaugjahutuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Elektripaigaldise tugevvoolu ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Elektripaigaldise nõrkvoolu ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Teede ja platside ehitusprojekti osa(de) ekspertiisi teostamine

 • Projekteerimise projektijuhtimine ja projekteerimistööde korraldamine

 • Elektripaigaldise projektide koostamine

 • Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine

 • Tellija insenertehniline nõustamine ja projektijuhtimine

 • Ehitiste insenertehniline auditeerimine

 • Ekspertarvamuste koostamine